kolmapäev, 16. juuli 2008

Arengukavad ootavad ettepanekuid osalusveebis

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avas energiamajanduse ja elektrimajanduse arengukavade eelnõude üle arutelu ka osalusveebis www.osale.ee.

Ametlikus diskussioonis saab osaleda ja oma parandusettepanekuid esitada:

Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 tööversiooni konsultatsioon

Elektrimajanduse arengukava 2008-2018 tööversioon

Konsultatsioonid kestavad 1. augustini.

teisipäev, 8. juuli 2008

Arengukavade eelnõud kodulehel avalikud

Alates tänasest on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel avalikustatud mõlema arengukava eelnõud.

Elektrimajanduse arengukava eelnõu:
Eesti elektrimajanduse arengukava 2008 - 2018 TÖÖVERSIOON (6) JUUNI 2008

Energiamajanduse arengukava eelnõu:
http://www.mkm.ee/failid/ENMAK_t__versioon_06.08.pdf

Arengukavade eelnõud on ministeeriumi visioon edasistest vajalikest tegevustest ja see põhineb varem avaldatud taustamaterjalidel ja kevadel toimunud kolmel foorumil.

Alates augustist algavad arutelud huvigruppide ja erakondadega, samuti toimub keskkonnamõjude hindamine ja rakenduskava koostamine. Järgmise tööetapina on sügisel plaanis energiafoorum, kus koos partneritega ja avalikkusega eelnõu üle arutleda. Seejärel lähevad eelnõud kooskõlastusringile teistesse ministeeriumitesse, mille järel esitab ministeerum arengukavade eelnõud arutamiseks Vabariigi Valitsusele. Lõpuks peavad arengukavad saama heakskiidu Riigikogus.

Kõigis neis etappides on võimalik eelnõudesse teha muudatusi.