neljapäev, 25. september 2008

Energiafoorum "Visioonist tegudeni" toimub 8. oktoobril

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valmimas Energiamajanduse arengukava ja Elektrimajanduse arengukava eelnõud, mõlema kohta on valmimas ka Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanded. Eelnõud kajastavad konkreetseid arengusuunasid ning ka meetmeid, kuidas riik peaks arengukavas toodud visiooni ellu viima. Arengukavade tööversioonidega ning Elektrimajanduse arengukava KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ministeeriumi kodulehel, kuid 1. oktoobriks on kavas avaldada ka täiendatud eelnõud (mis kajastavad suve jooksul esitatud ettepanekuid) ning lisaks ka energiamajanduse arengukava KSH eelnõu.

Eelnõude ettevalmistava protsessi lõpuks korraldab ministeerium 8. oktoobril kella 9-13 Rahvusraamatukogu suures saalis IV Energiafoorumi "Visioonist tegudeni", kus arengukava eelnõudes sisalduva osas avaldavad analoogselt eelmiste foorumitega oma seisukohti erinevad huvigrupid (energiaettevõtjad, keskkonnaorganisatsioonid, energiatarbijad, Konkurentsiamet, Teaduste Akadeemia) ja poliitikud.

Küsimused, mille üle arutletakse, on järgnevad:

1. Kas MKM nägemus Eesti energeetika olukorrast ja arengusuundadest ning selle elluviimise meetmetest on õigustatud?
2. Missuguseid teemasid tuleks arengukavades veel käsitleda?
3. Kas heitmekaubanduse tulude rakendamine elektritootmise investeeringute riigiabiks on vastuvõetav lahendus? Millised peaks olema riigiabi tingimused?
4. Kas ja miks tuleks Põhivõrk tuua riigi otseomandisse?

Foorumil osalemine on tasuta ja kõigile avatud.