neljapäev, 26. veebruar 2009

Pressiteade: energeetika arengukavad said valitsuselt heakskiidu

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks energiamajanduse ja elektrimajanduse arengukavad, mis näevad ette põlevkivist elektri tootmise olulise vähendamise ning muude energiaallikate osakaalu suurendamise, sealhulgas võetakse suund Eestisse oma tuumajaama rajamiseks.
„Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018“ ja „Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020“ määratlevad Eesti energeetika arengusuunad ja visiooni, milline peab olema Eesti energeetika 10-15 aasta pärast. Arengukavade eesmärk on tagada Eesti elanikkonnale pidev energiavarustus, muuta Eesti energiavarustus ja –tarbimine säästlikumaks ning tagada tarbijatele põhjendatud hinnaga energiavarustus.


Arengukavade järgi peab Eestis tulevikus olema mitmekesisem energiavarustus ning tänasega võrreldes tuleb kasutada rohkem erinevaid energiaallikaid. Kui praegu toodetakse Eestis 60% energiast põlevkivist, siis 15 aasta pärast peaks põlevkivi osakaal jääma alla 30%. Suurendada tuleb teiste energiaallikate osakaalu, tuuleenergia, tuumaenergia, samuti puidu, gaasi ja vedelkütuste kasutamine peaks iga nimetatud energialiigi puhul moodustama energiatarbimisest tulevikus alla 20%.


Elektrimajanduse arengukava näeb ette Eesti elektritootmise ümberehitamist 10-15 aasta jooksul. Selleks tuleb 2014. aastaks laiendada elektri- ja soojuse koostootmist olemasolevalt 200 MW-lt 300 MW-ni ning 2015. aasta lõpuks renoveerida täiendavalt kaks plokki Narva elektrijaamades koguvõimsusega kuni 600 MW. Samuti tuleb suurendada tuulikute võimsust kuni 900 MW-ni koos vajalike reservvõimsustega.
Arengukava annab suuna rajada 2023. aastaks Eestisse ka tuumajaam, selleks vajalikud seadusandlikud muudatused tuleb teha aastaks 2012.


Kuna päevakorda on tõusnud maagaasi varustuskindlus ning sellest tulenevalt riikide energiajulgeolek, on oluline ühendada Eesti ülejäänud Euroopa Liidu elektri- ja maagaasi siseturuga. Lisaks 2006. aasta lõpus Eesti ja Soome vahel valminud Estlink elektrikaablile tuleb hiljemalt 2018. aastaks ehitada ka Estlink 2, samuti on Leedu-Poola ning Balti- Rootsi ühenduste rajamine varustuskindluse suurendamiseks Eesti elektrisüsteemile vajalikud projektid.
Energiamajanduse arengukava näeb ette ka nn energiaagentuuri rajamise, mille struktuur tuleb välja töötada 2009. aasta lõpuks. Selle organisatsiooni eesmärk on riigi energiapoliitika tõhusam rakendamine ja maakondliku ning kohalike omavalitsuste energiapoliitika koordineerimine, samuti energiasektori trendide ja energiaturgude muutuste analüüsimine ning heitmekvoodi oksjonite korraldamine.


Lähiaja olulisemate tegevuste reas seisavad tuumajaama rajamiseks vajaliku seadusandluse välja töötamine, Narva elektrijaamade edasise renoveerimise tingimuste välja töötamine, uute energiaühenduste loomine Euroopa riikidega ning taastuvenergia tegevuskava ja soojamajanduse riikliku arengukava välja töötamine.


Arengukavades ette nähtud tegevusi rahastatakse riigieelarvest ja energiaettevõtete eelarvest. Energiamajanduse arengukavas kavandatud tegevusteks kulub riigil umbes 32 miljardit krooni aastani 2020 ning elektrimajanduse arengukava tegevusteks umbes 17,5 miljardi krooni aastani 2018. Koos erakapitali ja laenukapitali kaasamisega kulub kogu energiamajanduse arengukava elluviimiseks järgmise 15 aasta jooksul üle 100 miljardi krooni. Lõplike investeeringute summa sõltub administratiivsetest ja poliitilistest otsustest.


„Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018“ saab lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt http://www.mkm.ee/index.php?id=321328
„Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020“ saab lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt http://www.mkm.ee/index.php?id=321327

LehtsaarAvalike suhete nõunik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tel: 625 6429; 51 15 530e-post: heli.lehtsaar@mkm.ee

10 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Elektri koha pealt on selline globaalne mure,et EE raiskab meie rahvuslikku ühisvara,Eestimaa pinnases olevat põlevkivi…

Milline erakond raiskab meie põlevkivi,meie rahvuslikku maavara?

Strandbergi sõnul Eesti Energia raiskab aastas põlevkivi 10 miljardi krooni väärtuses…EE väidetav kasum on vaid üks miljard…

Sellist raiskamist me ei või lubada,nõuan Kaitsepolitsei ja Eesti Energia juhtkonna kohtu alla andmist….

Me vast ei jõua ära oodata seda kohut ja sestap meil on mõtekam minna üle taastuvenergia kasutusele sest siis saab TASUTA ELEKTRI,tekst ühest veebist taastuvenergia seadmete tasuvuse kohta:

On juhuseid, kus tasuvusperiood on 0 päeva ja juhuseid kus tasuvusarvutuse tulemus on 20 aastat. Reeglina on tasuvusaeg praeguste hindade jures 5-10 aastat. See ei ole pikk aeg. Tuulegeneraatorite/päikesepaneelide puhul tuleb arvestada, et peale tasuvusperioodi lõppu on elekter nö. Tasuta. Ja mis peamine seadmed kuuluvad kliendile ning lisamakse kohustused

puuduvad. Soojuspumpade tasuvusaeg jääb 3-8 aasta piiridesse.

Kommentaar Äripäeva kommentaariumist:

vaatleja 06.10.09 09:41

Kas Te tõesti arvate, et elektrienergial on kuhugi veel tõusta? See oleks üpris imelik …. sest energia hinnale paneb piirid tavatarbija. Nimelt minnakse alternatiivide kasutamise peale … päikeseenergia koos mõne kW-te tuulegeneraatorite peale … nende vallas on areng kiire ja seadmed on juba kättesaadavad igale internetikasutajale eriti soodsalt. Hetkel tasuvusaeg on langenud 5-7-le aastale ja normaalsed seadmed peavad vastu 20-25 aastat ehk 20 aastat tasuta energiat. Tasuvusaeg aastast aastasse aina lüheneb ja tulevik on selle päralt, kes hakkab pakkuma majapidamisele täit lahendust … mida varem seda parem, sest vastasel korral minnakse internetti ja ostetakse otse tootjalt. Ideaalis ei ole majapidamisele vaja salvestusjaama, kui ta saaks müüa oma üleliigse energia EE-le ning pimedal ajal teha tasaarvelduse. Ma usun, et sellisel juhul langeb tasuvusaeg 2-3le aastale majapidamise kohta. Tulevik on inimeste kätes …

Arvutagem siis millal hakkab jooksma TASUTA ELEKTER !?!

ELEKTRITUULIK MAKSAB END TAGASI

Kasu elektrituulikust on näha juba järgmises elektriarves! Elektrituuliku tasuvusaeg sõltub tuulte tingimustest, toodetud elektrienergia kogusest ja elektrienergia lõpphinnast.

5 kW:ne elektrituulik peaks tuulte tingimustest olenevalt tootma 10 000 kuni 20 000 kWh elektrienergiat aastas. Aastane energia tarve normaalselt soojustatud tänapäeva väikeelamu kütmisel on u. 120 kWh/m2 ehk näiteks 100 m2 majal umbes 12 000 kWh aastas. Valgustusele ja majapidamismasinatele kulub seejuures ca 5000…6000 kWh aastas

TASUTA ELEKTER ANNAB SULLE VABADUSE…

TASUTA ELEKTER VABASTAB SIND…

elektritsaabtasuta.blogspot.com

Anonüümne ütles ...

discount programs for accutane Order Amoxicilina Medication Shop Was Ist Viagra Einnahme [url=http://cialtadalaf.com]canadian pharmacy cialis[/url] Articulo 186 All Kamagra

Anonüümne ütles ...

Our purpose at vape4style.com is actually to offer our consumers with the most effective vaping knowledge achievable, helping them vape with style!. Located in New York City as well as in service since 2015, our company are a custom vaping superstore offering all forms of vape mods, e-liquids, smoking sodiums, pod devices, containers, rolls, as well as various other vaping devices, including electric batteries and also exterior chargers. Our e-juices are constantly fresh considering that we certainly not just offer our items retail, however likewise disperse to regional NYC outlets along with deliver wholesale options. This allows us to constantly revolve our stock, supplying our clients as well as outlets along with the most freshest supply achievable.

If you are a vaper or making an effort to get off smoke cigarettes, you reside in the ideal area. Want to save some funds in process? Rush and join our e-mail newsletter to receive exclusive club VIP, vape4style rebates, advertisings and also complimentary giveaways!

Our experts are actually an unique Northeast Yihi representative. Our experts are also accredited reps of Bad Drip, Harbour Vape, Charlie's Chalk Dirt, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Dropped Vape, Kangertech, Triton and a lot more. Don't observe something you are seeking on our site? Certainly not a issue! Merely let our team know what you are actually trying to find and also our company will definitely locate it for you at a affordable price. Possess a question regarding a certain thing? Our vape specialists will definitely be glad to give even more particulars concerning everything our team sell. Only deliver us your question or phone our company. Our group will definitely be glad to aid!

campfire eliquid hardware store : [url=https://vape4style.com/products/yihi-sx-mini-x-class]Yihi Mini X[/url]

Anonüümne ütles ...

Sorry for making you review this message which is most likely to be taken into consideration by you as spam. Yes, spamming is a negative thing.

On the various other hand, the most effective method to find out something new, heretofore unidentified, is to take your mind off your daily problems and reveal rate of interest in a topic that you might have taken into consideration as spam before. Right? [url=https://kingswayjewelry.com/]silver ring[/url]

We are a team of young people who have chosen to start our very own organisation and also make some cash like several other people on Earth.

What do we do? We provide our visitors a broad selection of wonderful handmade rings. All the rings are made by the best craftsmen from all over the USA.

Have you ever seen or used an environment-friendly opal ring, timber ring, fire opal ring, Damascus ring, silver opal ring, Turquoise ring, blue opal ring, pink ring, meteorite ring, black ring or silver ring? This is just a little component of what you can always find in our store.

Made in the U.S.A., our handmade rings are not just attractive and initial presents for, say, a wedding event or birthday, but additionally your amulet, a point that will certainly bring you all the best in life.

As payment for your time spent on reviewing this message, we offer you a 5% discount rate on any type of thing you want.

We are expecting meeting you in our shop!

Anonüümne ütles ...

Всем известно, что онлайн-знакомства очень часто они не предоставляют хорошего результата, именно поэтому мы сделали российский интернет-сайт с одной целью: сделать online-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными в интересах каждого. Никак не можете отыскать свою вторую половинку?
Теперь существует современная альтернатива - вебсайты знакомств без регистрации в России. Не представит труда в удобное вам свободное время встретить родственную душу без труда на данном специальном сайте в режиме онлайн, где массу людей ежедневно разговаривают между собой.Всего-лишь несколько минут приятного общения сумеют поменять вашу жизнь, в ней, наконец, поселится страсть и счастье.
Не важно, где вы живете, в Российской федерации или в иной стране, у вас есть возможность знакомиться с мужчиной или женщиной из Российской федерации.
Для этого нет нужды осуществлять процедуру регистрации, затем чтобы получить доступ к базе данных.


Мы знаем, что online-знакомства очень часто не доставляют нужного результата, именно поэтому здесь мы образовали современный онлайн-сервис с одной задачей: сделать интернет-знакомства бесплатными, легкими и интересными ради всех. Не можете отыскать свою вторую половинку?


Но существует превосходная альтернатива - веб-сайты знакомств без регистрации в Рф. Не представит труда в любое комфортное для вас свободное время увидеть родственную душу легко на этом специализированном
сайте, где тысяча современных людей каждый божий день знакомятся вместе.Всего пару минуток приятного контакта имеют все шансы поменять вашу реальность, в ней, наконец, появится любовь и счастье.
Не важно, где вы лично живете, в России или в иной стране, у вас имеется возможность знакомиться с мужчиной или девушкой из Российской федерации.
Для этой цели не обязательно проходить процедуру регистрации на сайте в режиме online, для того чтобы иметь возможность доступа к базе данных.
Все переписки и знаки заинтересованности в форме презентов являются секретными.
Если у вас особое желание отыскать другую половинку намного раньше, создайте ВИП аккаунт, на котором имеется услуги личных характеристик. Для тех людей, кто не любит спешки в поиске родного человека, сможет радоваться приятным общением. Подарите для себя шанс быть счастливым.


Сайт знакомств Балашиха : [url=https://simpotka.ru]Сайт знакомств Нижний Тагил[/url]

Anonüümne ütles ...

HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

Manicopus ütles ...

HEETS تلتزم الجملة Iqos على أساس مستمر

شركة "TOV STIKHITS KOM" تبيع أصابع التبغ بالجملة بشكل مستمر! عصي التبغ المتاحة للسوق الأوكراني مع رسوم المكوس (7 الأذواق) ، لسوق كازاخستان بدون رسوم المكوس (7 الأذواق) ، للسوق الروسية بدون ضريبة المكوس (11 الأذواق).
مجموعة أذواق Stik Heets Iqos ترضي أي عميل: Heets Silver Selection هو مزيج بسيط وخفيف من نكهة مزيج التبغ المختار.
Heets Bronze Label - مزيج جديد تمامًا ، يتم الجمع بين نكهة التبغ بمهارة مع الكاكاو والفواكه المجففة.
العصي Purple Label – إنه مزيج جريء من المذاق الذي لا ينسى والرائحة الغنية.
عصا التبغ Heets ل QOS Amber Label - هذا مزيج مثير للاهتمام من الكلاسيكيات الصارمة.
Heets Green Zing - عطر ربيع حقيقي.
Heets ل IQOS Yellow Label - رائحة مزيج التبغ المختار مع ملاحظات حارة خفيفة.
(جديد) Heets Glaze Heets - ناعمة وعطرة. مزيج حساس من البهارات الطازجة والأعشاب العطرية.
(جديد) Heets Noor Heets - دافئة وحمضيات. مزيج التبغ الأنيق مع نكهة جوزة دافئة وحمضيات حساسة ونوتات فواكه. الروائح العطرية: الحمضيات الرقيقة.
(جديد) Heets Apricity Heets - غني ودسم. مزيج من التبغ مع رائحة الفواكه الخشبية والحلوة ، تنتهي بلمسة نهائية مخملية كريمية. ملاحظة عطرية: فاكهة دافئة.
(جديد) Yogen Heets — الروائح العطرية: الأزهار الطازجة.
ونحن نشحن على أراضي أوكرانيا بواسطة أي ناقل ، فضلا عن إرسالنا من أوكرانيا إلى شركة النقل القريبة والبعيدة في الخارج "DHL EXPRESS AVIA".
أكتب إلى Telegram - StickHeetsUkraine
نحن نقبل المكالمات والأوامر Telegram +447384477840 أندري
جميع الأنواع على الموقع stik.net.ua

Anonüümne ütles ...

купить электронную сигарету в когалыме [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]как отличить паленую hqd от оригинальной[/url]
------
электронные сигареты в греческих ротах [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]как отличить оригинальный эйкьюди от подделки[/url]

Anonüümne ütles ...

This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://fas.st/Ujfha