kolmapäev, 9. aprill 2008

Kalle Kilk: Vajame täiendavaid ühendusi

Gea Otsa, MKMi pressinõunik

Põhivõrgu juhatuse liige Kalle Kilk ütles täna energiafoorumil „Elektritootmise valikud Eestis“ esinedes, et Eesti elektrisüsteem vajab täiendavaid ühendusi naaberriikidega, et olla osa suuremast elektriturust.

Aastaks 2010 on Skandinaavias tootmisvõimsuse ülejääk, ütles Kilk. Veelgi enam, tootmise ja tarbimise ennustus aastateks 2005-2025 näitab, et Skandinaaviamaad on energiaülejäägiga ka kaugemas tulevikus. Seetõttu on lähema viieteistkümne aasta perspektiivis vajalik ehitada täiendavad merekaablid Läti, Leedu ja Rootsi vahele ning Eesti ja Soome vahele.

"Samuti tuleb tugevdada ühendusi Baltimaade sees – rajada uued õhuliinid ühendama Eestit Lätiga ning Lätit Leeduga. Planeerimisel on ka ühendus Leedu ja Poola vahele, mis võimaldaks tulevikus Baltimaadel minna üle samasse sagedusalasse Euroopa ühendenergiasüsteemiga UCTE," rääkis Kilk.

Teise suure teemana peatus Kalle Kilk elektrisüsteemi töökindluse tagamise ühel olulisimal komponendil - tootmise ja tarbimise igahetkelisel tasakaalul. Ehk teisisõnu vajadusel reservide järele, mis aitavad hoida elektrisüsteemi sagedust. Kilgi sõnul võivad reservid asuda nii tootmisseadmete juures kui ka mujal, nii teises Eesti piirkonnas kui ka välismaal.

"On aga oluline märkida, et kõik võimsused, mida reserveeritakse mujal asuvate võimsustega, vajavad võrguühenduste eelnevat reserveerimist. Eesti ja välisriikide vaheline võrguühenduste “toru” läbilaskevõime on piiratud, sinna peab mahtuma nii transiit, kaubandus kui ka välismaal asuvate reservide võimsus. Kuidas nende vahel valida?" küsis Kilk.

Kilk rõhutas, et elektrimajanduse arengukavas ja energiamajanduse arengukavas tuleb arvestada tootmisvõimsuste piisavuse prognoosi kohase ennustusega, et kauplejad hakkavad tulevikus Eestisse elektrit importima ning selleks on vaja uusi ühendusi ja täiendavat raha Eestis paiknevate reservide hoidmiseks. Samuti on võrguühenduste kasutamiseks vaja ühtseid reegleid, mis tagavad kõigi huvigruppide võrdse kohtlemise ega sea ohtu Eesti varustuskindlust.

Kommentaare ei ole: