kolmapäev, 14. mai 2008

Sandor Liive: Tänase olukorra jätkumisel ei lahenda me ühtegi probleemi

Gea Otsa, MKMi pressinõunik

Eesti Energia juht Sandor Liive vastas täna energiafoorumil diskussiooniküsimustele nii:

Kas turg avada varem?
Turg on lahti vaid siis, kui hind saab liikuda nii üles kui ka alla, täna saab hind liikuda vaid alla. Toetan minister Partsi arvamust, et turg tuleb avada de facto, mitte vaid de jure. Kui me ainult avame turu suurtele tarbijatele, tekib neil küsimus, et miks vaid nemad peavad seal olema.

Teiste riikide kogemus näitab, et turg tuleb avada suuremale hulgale klientidele, muidu tekivad turumoonutused. Ma arvan, et turg tuleb avada. Olen nõus ka sellega, et me ei saa rääkida Eesti turust, miinimum on Baltoskandia. Kõige parem, mis Baltimaade energeetikas saaks juhtuda, on, kui Baltimaad lepivad kokku ja ütlevad, et Nord Pool, tule oma toimiva turumehhanismiga Baltimaadesse ja tehke see meile ka. Ma olen kahtleval seisukohal, et Eesti, Läti ja Leedu suudaksid üheskoos uue regulatsiooni välja töötada.

Peab olema selge plaan, kuidas me avatud turu poole liigume. Tänase olukorraga ei aita me lahendada ühtegi Eesti ees seisvat energeetikaküsimust.

Kas riik peaks andma riigiabi Narva Elektrijaamade uute plokkide ehitamiseks?
Riigi abiga investeeringute tegemine turu toimimisele kaasa aita. Aga kui riik tahab, et tehtaks midagi, mis pole investoritele majandusloogika järgi kasulik, siis sellise spetsiaalise motivatsiooni tekitamine võib olla võimalik. Aga see oleks kriiside lahendamise vahend, enne peaksime vaatama, mis võimalusi avatud turg meile annab.

Kommentaare ei ole: