kolmapäev, 14. mai 2008

Tarmo Mere: jaotusvõrgu roll võiks olla „nutika võrgu“ arendaja

Gea Otsa, MKMi pressinõunik

Jaotusvõrgu võrguhalduse juht Tarmo Mere ütles täna energiafoorumil „Elektrituru avanemise mõjud“ ettekandega esinedes, et näeb avatud turul Jaotusvõrgu rolli „nutika võrgu“ arendajana.

Nutikas võrk tegeleb Mere sõnul näiteks nutikate mõõtesüsteemide paigaldamisega, energiakoguste tunnimõõtmisega, võimsusnõudluse juhtimisega, kliendi elektriseadmete juhtimisega. Samuti oskab nutikas võrk teavitada elektrifirmat riketest ja anda kliendile igal ajahetkel infot hetketarbimise ja kulutuste kohta. Samuti oleks nutikas võrk infokanaliks tarbijate ja võrguettevõtja vahel.

Tunnikoguste täpne fikseerimine annab Mere sõnul avaramad võimalused tarbimise juhtimiseks, samuti võimaldab see lihtsamaid protseduure turuosaliste vahelisel suhtlemisel, nagu müüja vahetus samal tunnil ja lepingutingimuste kohene jõustamine. Samuti annab nutikas võrk müüjatele paremad ärivõimalused.

Mere sõnul on jaotusvõrgul ka oluline roll energiasäästu võimaldajana, kuna tegemist on neutraalse ja reguleeritud kasumiga ettevõttega – teistel energiaettevõtetel on enamasti huvi, et energiat kulutataks võimalikult palju. Jaotusvõrgul on ka juurdepääs tarbimisinfole, millele tuginedes säästmiseks soovitusi anda.

Mere hinnangul on Jaotusvõrk turu avamiseks sisuliselt valmis – kõigile turuosalistele on tagatud ligipääs võrgule, on olemas valmisolek müügikohustuse tagamiseks. Lisaks lubas Mere, et aastaks 2010 on installeeritud 200 000 nutikat arvestit – ehk et see on selleks ajaks olemas kõigil ettevõtetel ja eramajadel, korterites on nutikad arvestid aastaks 2013.

Kommentaare ei ole: