teisipäev, 7. oktoober 2008

Neljas energiafoorum tutvustab energeetika arengukavasid

Homme, 8. oktoobril kell algusega kell 9 korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) Rahvusraamatukogu suures saalis neljanda energiafoorumi „Visioonist tegudeni“. Foorumi avab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

MKMi energeetika asekantsler Einari Kisel tutvustab ministeeriumis valminud energiamajanduse ja elektrimajanduse arengukavade eelnõusid. Eelnõudes kajastatud konkreetsete arengusuundade ja selle üle, kuidas riik peaks Eesti energeetika visiooni ellu viima, arutlevad eri huvigruppide ja erakondade esindajad.

MKM on 2008. aastal korraldanud juba kolm energiafoorumit, et arutleda Eesti energeetika tulevikusuundade üle. Homme esitletavad arengukavade eelnõud on eelmiste foorumite töö tulemus.

Mõlema arengukavaga saab tutvuda MKMi kodulehel:
Eesti elektrimajanduse arengukava 2008-2018: http://www.mkm.ee/failid/ELMAK_t__versioon_september_2008.pdf
Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020: http://www.mkm.ee/failid/ENMAK_t__versioon_september_2008.pdf

Kokkuvõtted homsel foorumil tehtavatest ettekannetest ja arvamusavaldustest ilmuvad homme jooksvalt MKMi energiablogisse http://energiafoorum.blogspot.com/. Seal on kättesaadavad ka varasemate foorumite materjalid.

Foorumi "Visioonist tegudeni" ajakava:
9.00-9.05 moderaatori sissejuhatus
9.05-9.25 ministri sõnavõtt
9.25-9.55 asekantslerilt teema tutvustus
9.55-10.10 Elektrimajanduse arengukava keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande tutvustus
10.10-10.30 Energiamajanduse arengukava keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande tutvustus 10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.00 huvigruppide arutelu

Huvigruppide esindajad:
OÜ Põhivõrk – Lembit Vali
Eesti Energia AS – Sandor Liive
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing – Ahti Puur
Eesti Gaasiliit – Arvi Hamburg
Eesti Keskkonnaühenduste Koda – Raivo Vilu
Tuuleenergia Assotsiatsioon – Martin Kruus
Elektrienergia Suurtarbijate Liit – Ahti Puur
Konkurentsiamet – Märt Ots
Teaduste Akadeemia – Endel Lippmaa

12.00-13.15 poliitikute arutelu
13.15-13.30 kokkuvõte

Foorum on kõigile avatud ja sellel osalemine on tasuta.

Kommentaare ei ole: