reede, 28. märts 2008

Heino Perv: Taimestiku hävitamisele CO2 kvoot

Heino Perv, füüsik

Tavaliselt mõeldakse CO2 all põletamisel õhku paisatud süsihappe gaasi. Aga meile kõigile on ka teada, et taimestik neelab CO2 ning eraldab hapnikku, seega toimub vastupidine protsess. Ometi ehitatakse linnad viimseni täis, järjest kaovad needki haljasalad, muutudes kivikõrbeteks. Nii on see Tartus, nii on ka Tallinnas. Need haljasalad, mis on veel jäänud, kujutavad endast peaaegu paljakskooritud mullakamarat paari sentimeetri pikkuste rohukõrtega, mis on kuuma päikese käes halliks kõrbenud. Ma teen ettepaneku: kehtestada CO2 kvoodid ka taimestiku kohta põhimõttel: taimestiku hävitamine on samaväärne süsinikdioksiidi õhkupaiskamisega põletamisel. Rohelust on vaja ka inimeste tervise huvides.

Kommentaare ei ole: