reede, 14. märts 2008

Sander Vaikma: Energiasääst alaku poliitikutest endist

Sander Vaikma
Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit

Tahtsin puudutada energia säästmise teemat, millest ka foorumil suhteliselt palju juttu oli ja mis on loomulikult oluline teema. Kuid samas on ka müstiline kuulata poliitikute juttu, kes kutsuvad rahvast (st tähendab teisi inimesi) üles energiat säästma. Või plaanitakse täiendavaid makse kehtestada.

Eelmise aasta sügisel toimus Brüsselis Euroopa energeetikasektori ametiühingute nõupidamine, kus üks teema oli ka energeetikapakett. Kliimapaketi arutelul tõi Suurbritannia kolleeg väga elulise näite: ööbides hotellis, mis asus europarlamendi hoone vastas, märkas ta, et parlamendi hoones põlesid öö läbi kõik tuled, ilma et oleks näha olnud, et seal keegi töötaks.

Seega oleks minu soovitus neile seadusandjatele ja soovitajatele nii siin kui ka Brüsselis: energiakokkuhoiupoliitikaga võiks pihta hakata esmalt iseendast. Muidu tuleb välja jälle nii, nagu poliitikutel tihti kombeks: "ärge käige minu tegude, vaid minu sõnade järgi". Jälgige energiakasutust valitsusasutustes ja ka isiklikult. Olen küll arvamusel, et parim viis inimesi säästvalt energialt tarbima innustada on isiklik eeskuju. Jõudu teile selleks!

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Olen absoluutselt veendunud, et avalik sektor saab ja peabki energiasäästu vallas eeskuju näitama.

Euroopa Parlamendi liikmed on korduvalt tôstatanud küsimuse energiasäästust EL-i institutsioonides. Viimasel korral resolutsioonist "Energiatôhususe tegevuskavadest" http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0003+0+DOC+XML+V0//ET

Selle tulemusena, ennekôike aga tänu EP energia ja tööstuskomisjoni liikmete survele, on olukord energia säästmisel ELi institusioonides paranenud. Alates 2004 aastast on EP aga ka teistes institusioonides loodud keskkonnajuhtimise bürood. Nende poolt tellitud energiaauditid on näidanud kätte peamised energiasäästu vôimalused ja püstitanud lähiaastateks töösihid.

Oluliseimaks probleemiks pole Europarlamendi puhul mitte asjaolu, et môni inimene on nii hoolimatu, et kontoris tule pôlema jätab, vaid tôik, et Europarlament igal kuul neljaks päevaks Brüsselist Strasbourgi reisib. Hoolimata asjaolulust, et EP enamus sellisele reisimisele vastu on, ei ole riigijuhid Euroopa Nôukogus, kellest reisimise lôpetamine sôltub, sellele oma heakskiitu andnud.
Prantsusmaa vastuseis selleks on liiga tugev.

See kôik ei tähenda, et Eestis ei peaks energiasäästuga tegelema. Energia säästmine on kiireimaks ja odavaimaks viisiks, kuidas CO2 ôhkupaiskamist vähenda, aga samuti hoida kokku elektri ja küttearvetelt ning hoida kokku investeeringutelt uutesse energiatootmisvôimsustesse.
Näen energiasäästus suurt majanduslikku kasu nii tarbijatele kui ka ettevôtjatele.

Iseäranis oluliseks pean energiasäästu just olukorras, kus kiiresti kallinevad elektri- ja küttehinnad, ohustavad madalama sissetulekutega leibkondade toimetulekut. Usun, et kui rakendada algatus "energiasäästlik hoone" vt http://energia2020.wordpress.com/ , suudame aidata oma kaasmaalasi, kes täna mureliku pilguga tulevikku vaatavad.

Täna käitume nagu majaomanik, kes selle asemel, et lekkiv toru ära parandada, keerab kraanist pahinal vett juurde. Rumal oleks jätta kasutamata ulatuslik energiasäästupotentsiaal, mis lausa ootab rakendamist. Minu ettepanekutega selles vallas saab tutvuda: http://energia2020.wordpress.com/

Rene Tammist